• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

cdm (1)

Cristallerie de Montbronn (Pháp):

Nổi lên từ một làng nghề nhỏ ở Lorraine (Pháp), các sản phẩm được chế tác hoàn toàn bằng tay với kỹ thuật thổi và cắt pha lê được truyền qua các thế hệ đã tạo nên danh tiếng của CDM.

Quy trình đánh bóng bằng Axit tự động duy nhất đã tạo nên sự trong suốt và sáng bóng không gì sánh được của các sản phẩm.

Sản phẩm Cristallerie de Montbronn

gioithieutrangchu