• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

gipar (1)

Gipar (Italia):

“Nghệ thuật bên trong nghệ thuật”- đó chính là nghệ thuật trang trí trên pha lê cha truyền con nối độc đáo của Gipar, biến thuỷ tinh và pha lê thành các đồ vật hết sức quý giá trong ngôi nhà của bạn.

Sản phẩm Gipar

gioithieutrangchu